Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

12. 02. 2024 15:22

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


D/0914/00215/202023124 193,00124 193,00
D/0914/00215/202022140 565,00140 565,00
D/0914/00215/20202123 455,0023 455,00
D/0914/00215/20202020 598,0020 598,00