Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

23. 02. 2024 09:58

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


D0414/00063/232023390 805,80322 980,00