Česká inspekce životního prostředí

Základní informace


Úřední název

Česká inspekce životního prostředí

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/cizp

IČO

41693205

DIČ

CZ41693205

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 222860111

WWW

http://www.cizp.cz/

E-mail

alexandra.vagenknechtova@cizp.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Vysočany

Ulice

Na břehu

Číslo popisné

267

Číslo orientační

1a

PSČ

19000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01

Hlavní předmět činnosti


Životní prostředí