Dynamický nákupní systém na zajištění tlumočnických služeb

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém na zajištění tlumočnických služeb

Stav

Otevřen

Datum zavedení

23. 11. 2022 10:48

Termín ukončení

23. 11. 2026

Délka trvání - měsíce

48

Počet registrovaných dodavatelů

3

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění je zajištění tlumočnických služeb z českého jazyka (ČJ) do anglického jazyka (AJ) a naopak, na akcích útvarů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Bude se jednat o odborné tlumočení (zaměřené např. na problematiku EU fondů, cestovní ruch, veřejné zakázky, monitorovací systém, regionální politiku), případně včetně zajištění tlumočnické techniky, přičemž detaily budou vždy specifikovány v jednotlivých výzvách k podání nabídky. V prostorách zadavatele (AVI MMR) je tlumočnická technika zajištěna.

Katalog komodit


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.