Nákup multifunkčního zařízení do polygrafie MF včetně servisní podpory po dobu 5 let

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup multifunkčního zařízení do polygrafie MF včetně servisní podpory po dobu 5 let

Systémové číslo NEN

N006/19/V00030297

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2019-042825

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P19V00030297

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum zrušení ZP

08. 01. 2020 16:20

Datum uveřejnění ZP na profil

02. 12. 2019 14:00

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

06. 01. 2020 09:30

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Martina

Příjmení

Purchartová

E-mail

verejne.zakazky@mfcr.cz

Telefon 1

+420 257042502

Fax

+420 257042788

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks multifunkčního zařízení, které bude zajišťovat veškeré činnosti související s polygrafickými službami pro potřeby MF. Přesná technická specifikace zařízení je přílohou zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky bude zajištění servisní podpory provozu (servisní prohlídky, údržba, dodávka tonerů a náhradních dílů) po dobu 5 let.

Kód z číselníku NIPEZ

30121100-4

Název z číselníku NIPEZ

Fotokopírovací stroje

Hlavní místo plnění

Praha

Kód z číselníku CPV

30121100-4

Název z číselníku CPV

Fotokopírovací stroje

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailÚdržba kopírovacích strojů50313200-4Údržba kopírovacích strojů
DetailOpravy kopírovacích strojů50313100-3Opravy kopírovacích strojů
DetailČásti a příslušenství fotokopírovacích strojů30125000-1Části a příslušenství fotokopírovacích strojů
DetailZařízení pro fotokopírování30121200-5Zařízení pro fotokopírování
DetailLaserové tiskárny30232110-8Laserové tiskárny
Detail Fotokopírovací stroje30121100-4Fotokopírovací stroje

Místo plnění


CZ01Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail09. 01. 2020 10:40Došlo k uveřejnění dokumentu Rozhodnutí o zrušení .
Detail09. 01. 2020 10:31Uveřejnění písemné zprávy
Detail02. 12. 2019 14:05Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail02. 12. 2019 14:00Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


29. 11. 2019 00:0002. 12. 2019 00:00Oznámení o zahájení zadávacího řízení