Ministerstvo financí

Základní informace


Úřední název

Ministerstvo financí

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/mfcr

IČO

00006947

DIČ

CZ00006947

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 257042502

WWW

www.mfcr.cz

E-mail

verejne.zakazky@mfcr.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Malá Strana

Ulice

Letenská

Číslo popisné

525

Číslo orientační

15

PSČ

11800

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01

Hlavní předmět činnosti


Hospodářské a finanční záležitosti