Autorský dozor - Novostavba budovy SOkA Louny

Základní informace


Název zadávacího postupu

Autorský dozor - Novostavba budovy SOkA Louny

Systémové číslo NEN

N006/20/V00000522

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00000522

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

08. 04. 2020 16:25

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

21. 04. 2020 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Olga

Příjmení

Kottová

E-mail

kottova@soalitomerice.cz

Telefon 1

+420 477755977

Předmět


Popis předmětu

Předmětem VZ je zákonná povinnost zadavatele-zajištění autorského dozoru jako činnosti zpracovatele dokumentace souborného řešení projektu, kterou bude ověřován soulad prováděné stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby.

Kód z číselníku NIPEZ

71315400-3

Název z číselníku NIPEZ

Stavební kontrola

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

71315400-3

Název z číselníku CPV

Stavební kontrola

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební dozor71315400-3Stavební dozor

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail08. 04. 2020 16:25Uveřejnění zadávacích podmínek