Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Základní informace


Úřední název

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/SOALTM

IČO

70979464

DIČ

CZ70979464

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 477755976

Telefon 2

+420 477755984

E-mail

zejbrdlikova@soalitomerice.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Litoměřice

Část obce

Litoměřice-Město

Ulice

Krajská

Číslo popisné

48

Číslo orientační

1

PSČ

41201

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Číslo účtu

2549881

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstArchivnictví a spisová služba