Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

20. 03. 2020 13:07

Uveřejnění

Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Text vysvětlení zadávací dokumentace


Zobrazit detail
Text vysvětlení zadávací dokumentace
DetailUstanovení odst. 9.2 Přílohy č. 2 ZD_ VZOR Smlouva o poskytování vzdělávacích služeb považujeme za součást Zadávací dokumentace a je tedy nutné, aby jej Dodavatelé, kteří se o zakázku ucházejí respektovali v plném znění. Zadavatel tímto ustanovením vymezuje pod sankcí povinnost Dodavatele odstranit případné vady, či nedodělky, vyplývající z realizace předmětné veřejné zakázky, a to zejména ve vztahu k dokumentaci k jednotlivým kurzům a dalším povinnostem Dodavatele, uvedených v Zadávací dokumentaci.

Uveřejněné dokumenty


Zobrazit detail
DetailVysvětlení zadávací dokumentace20. 03. 2020 13:07Dokument není zavirovaný