Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

04. 10. 2021 09:45

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


11 196 430,91988 785,88