Dodávka a implementace SIEM včetně servisní podpory

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dodávka a implementace SIEM včetně servisní podpory

Systémové číslo NEN

N006/21/V00013017

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-019356

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00013017

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

5 959 565,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

31. 05. 2021 08:26

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 07. 2021 14:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Petra

Příjmení

Bezděková

E-mail

bezdekovap@externista.cermat.cz

Telefon 1

+420 774486776

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je realizace díla spočívajícího v: • provedení implementační analýzy aktuálního stavu interního informačního prostředí zadavatele za účelem vytvoření detailního návrhu dodávky nástroje SIEM včetně analýzy aplikací provozovaných zadavatelem za účelem učení přesného formátu logů a způsobu jejich předávání (napojení) do nástroje SIEM; • dodání nástroje SIEM včetně veškerého souvisejícího hardware nezbytného pro jeho provoz, jakož i jeho instalaci a přípravě na zprovoznění v prostředí zadavatele; • připojení datových vstupů (logů) ze zadavatelem specifikovaných aktiv do nástroje SIEM a následném nastavení a zprovoznění tohoto nástroje dle požadavků zadavatele; • vytvoření a dodání dokumentace skutečného provedení a nastavení nástroje SIEM včetně uživatelské příručky vztahující se k tomuto nástroji; • provedení prezenčního školení uživatelů a administrátorů nástroje SIEM; • poskytování poprojektové podpory v rozsahu 100 člověkohodin; a • poskytování služeb Konzultační podpory v rozsahu 1 člověkodne za kvartál. Předmětem veřejné zakázky je dále: • poskytování servisní podpory nástroje SIEM a souvisejícího hardware po dobu 4 let v rozsahu 8x5. S vybraným dodavatelem bude uzavřena Smlouva o dodávce a implementaci SIEM, jejíž vzor tvoří Přílohu č. 4 zadávací dokumentace (dále jen „Vzor Smlouvy o dílo“, „Smlouva o dílo“ nebo „Návrh Smlouvy o dílo“ podle významu) a dále Smlouva o poskytování servisních služeb SIEM (dále jen „Vzor Servisní smlouvy“, „Servisní smlouva“ nebo „Návrh Servisní smlouvy“ podle významu), jejíž vzor tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Bližší popis předmětu veřejné zakázky obsahuje vlastní Vzor Smlouvy o dílo, Vzor Servisní smlouvy, Technická specifikace Díla, která tvoří Přílohu č. 1a zadávací dokumentace, a Technická specifikace Servisní podpory, která tvoří Přílohu č. 1b zadávací dokumentace. S vybraným dodavatelem bude dále uzavřena Smlouva o zpracování osobních údajů, jejíž vzor tvoří Přílohu č. 9 zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

48000000-8

Název z číselníku NIPEZ

Balíky programů a informační systémy

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

48000000-8

Název z číselníku CPV

Balíky programů a informační systémy

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění této veřejné zakázky je primárně sídlo zadavatele, případně jeho další pracoviště či jiná místa, která zadavatel využívá pro výkon své činnosti na území hlavního měst Prahy, a dále jakékoliv jiné místo v České republice.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailBalíky programů a informační systémy48000000-8Balíky programů a informační systémy
DetailBalík programů pro zabezpečení dat48732000-8Balík programů pro zabezpečení dat

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 03. 2022 09:54Uveřejnění písemné zprávy
Detail16. 03. 2022 15:45Uveřejnění výsledku
Detail21. 06. 2021 12:33Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail21. 06. 2021 12:25Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail31. 05. 2021 08:27Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail31. 05. 2021 08:26Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


27. 09. 2021 00:00Oznámení o výsledku zadávacího řízení
31. 05. 2021 00:00Oznámení o zahájení zadávacího řízení