Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Základní informace


Úřední název

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/CZVV

IČO

72029455

DIČ

CZ72029455

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 224507425

WWW

http://www.cermat.cz/

E-mail

housteckym@cermat.cz

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha 7

Část obce

Holešovice

Ulice

Jankovcova

Číslo popisné

933

Číslo orientační

63

PSČ

17000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Číslo účtu

1235071

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Hlavní předmět činnosti


Vzdělávání