Tvorba 360° videa s tématikou fondů EU

Základní informace


Název zadávacího postupu

Tvorba 360° videa s tématikou fondů EU

Systémové číslo NEN

N006/22/V00013440

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-044608

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00013440

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 06. 2022 08:30

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 07. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Hana

Příjmení

Ivašková

E-mail

hana.ivaskova@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861204

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření moderního a inovativního audiovizuálního díla pracujícího s prostorovým zvukem o délce 2,5 - 3 minuty, které bude možné užívat na k tomu určených zařízeních virtuální reality. Cílem Zadavatele je ovlivnit u cílové skupiny smýšlení o fondech Evropské unie (dále jen „EU“) pozitivním směrem, tedy že členství v EU a projekty podpořené z fondů EU mají smysl a jsou přínosné lidem v českých regionech. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace - Specifikace předmětu veřejné zakázky.

Kód z číselníku NIPEZ

79340000-9

Název z číselníku NIPEZ

Reklamní a marketingové služby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79340000-9

Název z číselníku CPV

Reklamní a marketingové služby

Název předmětu

Reklamní a marketingové služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailReklamní a marketingové služby79340000-9Reklamní a marketingové služby
DetailVýroba filmů a videa92111000-2Výroba filmů a videa

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 04. 2024 07:41Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail09. 05. 2023 15:08Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail02. 11. 2022 08:20Uveřejnění účastníků
Detail01. 11. 2022 11:45Uveřejnění účastníků
Detail01. 11. 2022 11:45Uveřejnění výsledku
Detail01. 11. 2022 11:44Uveřejnění písemné zprávy
Detail30. 06. 2022 11:12Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail28. 06. 2022 11:45Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 06. 2022 08:36Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail10. 06. 2022 08:30Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


02. 11. 2022 02:07F2022-044608Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu