Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

09. 05. 2023 15:08

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


62781 728 485,001 428 500,00