Detail

Základní informace


Úřední název

Mynd Video s.r.o.

IČO

06220762

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

praha

Část obce

Smíchov

Ulice

Drtinová

Číslo popisné

557

Číslo orientační

10

PSČ

15000

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

1 728 485,00

Nabídková cena bez DPH

1 428 500,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne