Detail

Základní informace


Úřední název

Agentura Xact s.r.o.

IČO

27084761

DIČ

CZ27084761

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Praha

Část obce

Vršovice

Ulice

Ruská

Číslo popisné

473

Číslo orientační

8

PSČ

10100

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

1 640 760,00

Nabídková cena bez DPH

1 356 000,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne