Detail

Základní informace


Úřední název

Digital First Marketing Group s.r.o.

IČO

08262683

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Praha

Část obce

Holešovice

Ulice

Jankovcova

Číslo popisné

1037

Číslo orientační

49

PSČ

17000

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

1 512 500,00

Nabídková cena bez DPH

1 250 000,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne