Detail

Základní informace


Úřední název

3dsense s.r.o.

IČO

24215571

DIČ

CZ24215571

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Praha

Část obce

Vinohrady

Ulice

Třebízského

Číslo popisné

1514

Číslo orientační

4

PSČ

12000

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

2 359 500,00

Nabídková cena bez DPH

1 950 000,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne