Revize, odborné prohlídky a drobné opravy plynových zařízení a tlakových nádob – ÚP v hl. m. Praze

Základní informace


Název zadávacího postupu

Revize, odborné prohlídky a drobné opravy plynových zařízení a tlakových nádob – ÚP v hl. m. Praze

Systémové číslo NEN

N006/23/V00000899

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00000899

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 02. 2023 07:25

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

10. 03. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Velická

E-mail

Jana.Velicka@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776184

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Revize, odborné prohlídky a drobné opravy plynových zařízení a tlakových nádob – ÚP v hl. m. Praze“ je výběr dodavatele pro poskytování: a) provozních revizí a odborných prohlídek rozvodů plynu (nízkotlakých plynovodů a středotlakých plynovodů) a ostatních plynových zařízení, b) odborných prohlídek a provozních revizí kotelen a odběrných plynových zařízení, c) drobné opravy plynových zařízení, nízkotlakých a středotlakých plynovodů nebo závad bezprostředně ohrožujících zdraví a majetek osob a vyplývajících z revizí d) provozních revizí a odborných prohlídek tlakových nádob stabilních Přesná specifikace předmětu plnění a podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu Rámcové dohody a v příloze RD č. 1 Cenová nabídka

Kód z číselníku NIPEZ

39721410-9

Název z číselníku NIPEZ

Plynová zařízení

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

39721410-9

Název z číselníku CPV

Plynová zařízení

Název předmětu

Plynová zařízení

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail09. 06. 2023 13:26Uveřejnění účastníků
Detail09. 06. 2023 13:26Uveřejnění výsledku
Detail09. 06. 2023 13:05Uveřejnění účastníků
Detail09. 06. 2023 13:05Uveřejnění výsledku09. 06. 2023 13:28Mgr. Jana Velická
Detail14. 03. 2023 14:34Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail07. 03. 2023 08:51Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail23. 02. 2023 07:25Uveřejnění zadávacích podmínek