Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Základní informace


Úřední název

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

IČO

69797111

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 225776111

WWW

http://www.uzsvm.cz/

E-mail

podatelna@uzsvm.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Rašínovo nábřeží

Číslo popisné

390

Číslo orientační

42

PSČ

12800

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

Běžný výdajový

Číslo účtu

4827021

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Hlavní předmět činnosti


Hospodářské a finanční záležitosti