Nákup potřeb pro archivaci dokumentů

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup potřeb pro archivaci dokumentů

Systémové číslo NEN

N006/23/V00006244

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00006244

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

30. 03. 2023 12:20

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

12. 04. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Albert

Příjmení

Sidó

E-mail

albert.sido@abscr.cz

Telefon 1

+420 221008227

Předmět


Popis předmětu

Potřeby pro archivaci písemností.

Kód z číselníku NIPEZ

30191100-5

Název z číselníku NIPEZ

Potřeby pro archivaci dokumentů

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

30191100-5

Název z číselníku CPV

Potřeby pro archivaci dokumentů

Název předmětu

Zařízení pro archivaci dokumentů

Textové pole pro popis místa plnění

Archiv bezpečnostních složek, Branické náměstí 777/2, Praha 4 Archiv bezpečnostních složek, Na Struze 3, Praha 1 Archiv bezpečnostních složek, Kanice 176, 664 01

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailZařízení pro archivaci dokumentů30191100-5Zařízení pro archivaci dokumentů

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha
CZ064Jihomoravský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 05. 2023 07:35Uveřejnění účastníků
Detail23. 05. 2023 07:35Uveřejnění výsledku
Detail23. 05. 2023 07:34Uveřejnění písemné zprávy
Detail17. 04. 2023 12:45Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail30. 03. 2023 12:20Uveřejnění zadávacích podmínek