Dodávka switchů PoE 2023

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dodávka switchů PoE 2023

Systémové číslo NEN

N006/23/V00009801

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00009801

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 04. 2023 13:48

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

03. 05. 2023 23:59

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Milan

Příjmení

Šlapák

E-mail

milan.slapak@vupsv.cz

Telefon 1

+420 211152764

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2ks switchů PoE dle detailních specifikací obsažených v příloze č. 2 výzvy.

Kód z číselníku NIPEZ

32420000-3

Název z číselníku NIPEZ

Síťová zařízení

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

32420000-3

Název z číselníku CPV

Síťová zařízení

Název předmětu

Síťová zařízení

Textové pole pro popis místa plnění

RILSA, v. v. i., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 05. 2023 18:30Uveřejnění účastníků
Detail26. 05. 2023 18:30Uveřejnění výsledku
Detail12. 05. 2023 15:31Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail11. 04. 2023 13:48Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.