Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Základní informace


Úřední název

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/VUPSV

IČO

45773009

DIČ

CZ45773009

Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

Telefon

+420 211152711

Telefon 2

+420 211152754

WWW

www.vupsv.cz

E-mail

vupsv@vupsv.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Holešovice

Ulice

Dělnická

Číslo popisné

213

Číslo orientační

12

PSČ

17000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Název účtu

VÚ práce a sociálních věcí

Číslo účtu

33531051

Kód banky

0100

IBAN

CZ6901000000000033531051

SWIFT

KOMBCZPP

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstvýzkum v oblasti práce, zaměstnanosti, prac.podmínek, rozvoje lidských zdrojů, otázek příjmové a mzdové politiky, soc. dialogu, systémů sociální ochrany, rodiny, životních podmínek, životní úrovně ...