Odstranění řadových garáží a úprava plochy po odstranění garáží ve vnitrobloku bývalého Okresního hejtmanství na Americké 8/39 Plzeň

Základní informace


Název zadávacího postupu

Odstranění řadových garáží a úprava plochy po odstranění garáží ve vnitrobloku bývalého Okresního hejtmanství na Americké 8/39 Plzeň

Systémové číslo NEN

N006/23/V00025623

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00025623

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

05. 10. 2023 12:35

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 10. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Michal

Příjmení

Budweiser

E-mail

Michal.Budweiser@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 377169423

Telefon 2

+420 734643957

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je odstranění řadových garáží a úprava plochy po odstranění garáží ve vnitrobloku bývalého Okresního hejtmanství na Americké 8/39 Plzeň. Veškeré prováděné činnosti a práce budou provedeny v plném rozsahu v souladu s projektovou dokumentací na odstranění řadových garáží, kterou zpracovala stavební a projekční kancelář Luboš Beneda (příloha č. 2 smlouvy). Dále budou prováděné činnosti a práce realizovány v souladu s podmínkami a stanovisky určenými příslušným Rozhodnutím o odstranění stavby, které vydal Úřad městského obvodu Plzeň 3, Odbor stavebně správní a investic (příloha č. 3 smlouvy). Za účelem realizace akce byl rozsah bouracích prací projednán s odborem památkové péče Magistrátu města Plzně, který vydal souhlasné sdělení s odstraněním stavby (příloha č. 4 smlouvy). Podrobný popis prací je uveden v Technické specifikaci na akci „Odstranění řadových garáží ve vnitrobloku bývalého Okresního hejtmanství na Americké 8/39, Plzeň (příloha č. 1 smlouvy). Předmětem díla jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, přičemž provedení těchto prací nezvyšuje cenu za provedení díla.

Kód z číselníku NIPEZ

45111100-9

Název z číselníku NIPEZ

Demoliční práce

Hlavní místo plnění

Plzeňský kraj

Kód z číselníku CPV

45111100-9

Název z číselníku CPV

Demoliční práce

Název předmětu

Demoliční práce

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění je administrativní objekt na adrese: Americká čp. 8/39, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, (parc. č. 5714, 5715 v k. ú. Plzeň, LV 60000 pro obec Plzeň).

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ032Plzeňský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 01. 2024 13:09Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail17. 01. 2024 13:09Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail29. 11. 2023 08:54Uveřejnění účastníků
Detail29. 11. 2023 08:54Uveřejnění výsledku
Detail02. 11. 2023 09:40Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail05. 10. 2023 12:35Uveřejnění zadávacích podmínek