Detail

Základní informace


Úřední název

AMIKA FIRST s.r.o.

IČO

24219169

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Velké Přílepy

Část obce

Velké Přílepy

Ulice

Kladenská

Číslo popisné

20

PSČ

25264

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

345 063,26

Nabídková cena bez DPH

285 176,25

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne