Generální inspekce bezpečnostních sborů

Základní informace


Úřední název

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/GIBS

IČO

72554495

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 603190100

WWW

www.gibs.cz

E-mail

verejne.zakazky@gibs.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Břevnov

Ulice

Skokanská

Číslo popisné

2311

Číslo orientační

3

PSČ

16900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Číslo účtu

6005881

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Hlavní předmět činnosti


Veřejný pořádek a bezpečnost