Katastrální úřad pro Zlínský kraj

Základní informace


Úřední název

Katastrální úřad pro Zlínský kraj

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KUZL

IČO

71185216

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 577577712

E-mail

ku.zlin@cuzk.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Zlín

Část obce

Zlín

Ulice

třída Tomáše Bati

Číslo popisné

1565

PSČ

76001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ072

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost