Překlad shrnutí změn technických požadavků na plavidla vnitrozemské plavby ES-TRIN 2021 a ES-TRIN 2023 a překlad změnové rezoluce MEPC.328(76) k mezinárodní úmluvě MARPOL z anglického do českého jazyka

Základní informace


Název zadávacího postupu

Překlad shrnutí změn technických požadavků na plavidla vnitrozemské plavby ES-TRIN 2021 a ES-TRIN 2023 a překlad změnové rezoluce MEPC.328(76) k mezinárodní úmluvě MARPOL z anglického do českého jazyka

Systémové číslo NEN

N006/23/V00031366

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00031366

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

02. 11. 2023 13:26

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

20. 11. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jiří

Příjmení

Böhm

E-mail

jiri.bohm@mdcr.cz

Telefon 1

+420 225131213

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby, spočívající v kvalifikovaném překladu dokumentů „Překlad shrnutí změn technických požadavků na plavidla vnitrozemské plavby ES-TRIN 2021 a ES-TRIN 2023 a překlad změnové rezoluce MEPC.328(76) k mezinárodní úmluvě „MARPOL“ z anglického do českého jazyka. Uvedené dokumenty tvoří přílohu č. 5 až 7 výzvy. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 4 výzvy.

Kód z číselníku NIPEZ

79530000-8

Název z číselníku NIPEZ

Překladatelské služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

79530000-8

Název z číselníku CPV

Překladatelské služby

Název předmětu

Překladatelské služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 02. 2024 15:51Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail15. 11. 2023 17:50Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail15. 11. 2023 09:40Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail15. 11. 2023 09:37Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail15. 11. 2023 09:10Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail14. 11. 2023 18:14Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail14. 11. 2023 17:48Došlo k uveřejnění dokumentu Vysvětlení_zadávacích_podmínek_2.pdf.
Detail14. 11. 2023 14:59Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail14. 11. 2023 14:52Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail02. 11. 2023 13:26Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.