Dodávka elektronického systému spisové služby

Basic Information


Name of tender procedure

Dodávka elektronického systému spisové služby

Contracting authority

Česká rozvojová agentura

NEN system number

N006/23/V00010774

Current status of the tender procedure

Awarded

Division into parts

No

Tender procedure ID in the profile

P23V00010774

Public contract regime

Small-scale public contract

Type of tender procedure

Otevřená výzva

Specifications of the tender procedure

Zakázka malého rozsahu

Type

Public contract for deliveries

Estimated value (excl. VAT)

1 456 500,00

Currency

koruna česká

Date of publication

20. 04. 2023 09:59

Specifications of Submission


Deadline for the submission of bids

11. 05. 2023 10:00

Contact person of the contracting authority


Name

Jan

Surname

Lembas

E-mail

lembas@czechaid.cz

Phone 1

+420 251108108

Phone 2

+420 602515308

Subject


Description of object

Předmětem plní této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka, podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby (dále také eSSL). Dodávkou eSSL se rozumí vytvoření, úprava, přizpůsobení a dodání – nasazení eSSL a její integrace (propojení) na další aplikace/IS Objednatele. Podporou eSSL se rozumí údržba licencí a zajišťování shody s právními předpisy (SW Maintenance), paušální a nepaušální služby podpory eSSL. Rozvojem eSSL se rozumí případný další rozvoj dle požadavků Objednatele nad rámec požadavků vycházejících ze SW Maintenance.

Code from the NIPEZ code list

72200000-7

Name from the NIPEZ code list

Programování programového vybavení a poradenské služby

Main place of performance

Hlavní město Praha

Code from the CPV code list

72200000-7

Name from the CPV code list

Programování programového vybavení a poradenské služby

Item name

Balíky programů a informační systémy

Subject Items


No records to be displayed in this list.

Place of Performance


CZ010Hlavní město Praha

Additional Information


Assigned on the basis of a Framework Agreement/Contract

No

Submitted in the DPS

No

The result of TP will be implementation of DPS

No

This is a framework agreement

No

Imported public contract

No

Record of Publications in the NEN


Show detail
Detail19. 06. 2023 11:30Uveřejnění účastníků
Detail19. 06. 2023 11:30Uveřejnění výsledku
Detail09. 05. 2023 13:43Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail09. 05. 2023 11:04Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 04. 2023 09:59Uveřejnění zadávacích podmínek

Record of Publication in the PPJ


No records to be displayed in this list.