Soutěž o návrh na řešení - Proměna Tyršových sadů (Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou)

Basic Information


Name of tender procedure

Soutěž o návrh na řešení - Proměna Tyršových sadů (Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou)

NEN system number

N006/23/S00000008

Current status of the tender procedure

Awarded

PPJ contract registration number

Z2023-036344

Tender procedure ID in the profile

P23S00000008

Type of tender procedure

Otevřená soutěž o návrh

Specifications of the tender procedure

Soutěž o návrh

Type

Public service contract

Date of publication

17. 08. 2023 02:07

Specifications of Submission


Deadline for the submission of designs

31. 10. 2023 10:00

Contact person of the contracting authority


Title before name

Ing.

Name

Soňa

Surname

Černá

E-mail

cerna@mestojablonec.cz

Phone 1

+420 483357122

Subject


Description of object

Předmětem soutěže je architektonicko-krajinářská proměna Tyršových sadů. Řešené území je rozděleno na projektovou a ideovou část. Ideová část nebude předmětem následné zakázky. Projektovou část tvoří vlastní území Tyršových sadů, koryto řeky Lužická Nisa a ulice Fügnerova; ideovou část tvoří navazující území parku Nová Pasířská, další ulice a prostranství lemující Tyršovy sady. Zadavatel očekává především přesvědčivý názor na aktuální interpretaci romantického parku z 19. století v kontextu současného Jablonce. S respektem k historickému odkazu i hodnotné původní vegetaci je cílem soutěže citlivá aktualizace prostorové koncepce, maximální využití synergie mezi parkem, řekou Nisou, okolními významnými budovami (lázněmi a sokolovnou) a navazujícím parkem Nová Pasířská. Podrobnosti jsou uvedeny v soutěžních podmínkách vč. příloh.

Code from the NIPEZ code list

71200000-0

Name from the NIPEZ code list

Architektonické a související služby

Main place of performance

Liberecký kraj

Code from the CPV code list

71200000-0

Name from the CPV code list

Architektonické a související služby

Item name

Architektonické a související služby

Subject Items


No records to be displayed in this list.

Place of Performance


CZ051Liberecký kraj

Additional Information


Assigned on the basis of a Framework Agreement/Contract

No

Submitted in the DPS

No

The result of TP will be implementation of DPS

No

This is a framework agreement

No

Imported public contract

No

Record of Publications in the NEN


Show detail
Detail06. 03. 2024 13:15Uveřejnění výsledku
Detail08. 01. 2024 02:06Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail30. 11. 2023 12:45Došlo k uveřejnění dokumentu Oznámení o výběru návrhu.zip.
Detail31. 10. 2023 09:46Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail31. 10. 2023 09:44Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail01. 09. 2023 19:51Uveřejnění vysvětlení soutěžních podmínek
Detail17. 08. 2023 02:13Uveřejnění soutěžní dokumentace
Detail17. 08. 2023 02:07Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Record of Publication in the PPJ


03. 01. 2024 17:5008. 01. 2024 02:01F2024-000539Oznámení o výsledcích soutěže o návrh
14. 08. 2023 14:0317. 08. 2023 02:00F2023-036344Oznámení o zahájení soutěže o návrh