Details of the Document

File Data


Document name

Příloha č. 9a_ZD_Zápis z prezenční PTK.pdf

Document type

Zadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ

Date of publication

04. 04. 2023 17:02

Published

Ing. Martin Borkovec

Antivirus scan

Dokument není zavirovaný

Size

268770

Format

.pdf

Link to file

https://nen.nipez.cz/Soubor.aspx?id=1622652539&typ=.pdf&velikost=268770B