Prodloužení servisní podpory clusteru Dell VRTX

Základní informace


Název zadávacího postupu

Prodloužení servisní podpory clusteru Dell VRTX

Systémové číslo NEN

N006/20/V00030504

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00030504

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 11. 2020 13:25

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

25. 11. 2020 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Josef

Příjmení

Hrubý

E-mail

johruby@coi.cz

Telefon 1

+420 296366172

Předmět


Popis předmětu

Prodloužení servisní podpory serveru Dell VRTX a jeho modulů, který je provozován na ústředním inspektorátu ČOI, a to v souladu se zadávací dokuemntací.

Kód z číselníku NIPEZ

72250000-2

Název z číselníku NIPEZ

Systémové a podpůrné služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72250000-2

Název z číselníku CPV

Systémové a podpůrné služby

Název předmětu

Systémové a podpůrné služby

Textové pole pro popis místa plnění

ČOI, Štěpánská 567/15, Praha 2

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSystémové a podpůrné služby72250000-2Systémové a podpůrné služby

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail13. 03. 2023 11:24Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail13. 03. 2023 10:14Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail08. 02. 2022 10:38Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail30. 03. 2021 14:16Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail08. 01. 2021 13:49Uveřejnění účastníků
Detail08. 01. 2021 13:49Uveřejnění výsledku
Detail16. 12. 2020 13:53Došlo k uveřejnění dokumentu Rozhodnutí o výběru dodavatele.
Detail25. 11. 2020 12:32Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail11. 11. 2020 13:25Uveřejnění zadávacích podmínek