Statutární město Pardubice

Základní informace


Úřední název

Statutární město Pardubice

IČO

00274046

DIČ

CZ00274046

Právní forma

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 466859421

WWW

https://www.pardubice.eu/

E-mail

Karolina.Voprsalova@mmp.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Pardubice

Část obce

Pardubice-Staré Město

Ulice

Pernštýnské náměstí

Číslo popisné

1

PSČ

53002

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ053

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost